ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản dịch vụ của công ty TPNY:

  • Làm việc có hợp đồng rõ ràng giữa 2 bên, có trách nhiệm, mang đến hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
  • Chế độ bảo hành các hạng mục rõ ràng, lâu năm, đảm bảo đúng kỷ thuật
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ về kỹ thuật công trình, đảm bảo chất lượng công việc mà khách hàng đưa ra.
  • Hoàn thành công trình đúng thời gia quy định và bàn giao công trình đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật
Chia Sẻ