Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TPHCM

Theo dõi TPNY trên

Mục Lục

Công ty chống thấm TPNY chuyên nhận thi công chống thấm màng khò nóng, xử lý thấm dột trọn gói. Thi công chống thấm dột sàn nhà, sân thượng, tường nhà, chân tường… Đội ngũ thợ thi công chuyên nghiệp, có khả năng thi công, xử lý và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi đã và đang phục vụ, đáp ứng và làm hài lòng mọi khách hàng. Nếu có nhu cầu chống thấm, sơn sửa, sửa chữa nhà ở hãy liên hệ với chúng tôi. Công ty TPNY luôn sẵn sàng và rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

==>> Tư vấn báo giá chống thấm màng khò tại đây 👇:

Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
15 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn sử dụng màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Lưu ý: Bảng Báo giá chống thấm màng khò nóng tại TPHCM của TPNY trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.281.514 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Màng khò nóng là gì? Khái niệm về màng khò

Màng khò nóng hay còn được gọi là màng chống thấm gia nhiệt, có gốc Bitum, dạng màng dẻo. Được sản xuất từ hợp chất polymers APP (Atactic Polypropylene) chọn lọc kỹ lưỡng và hỗn hợp Bitum. Sản phẩm này có khả năng chịu nhiệt tốt, chống lại được tia UV, khả năng chống thấm vô cùng hiệu quả. Lớp Bitum polymer sẽ bao phủ hoàn toàn lớp gia cố bằng lưới polyester, được sản xuất theo giải pháp Spunbond không đan ở bên trong màng. Vật liệu này có những đặc tính cơ học, độ bền cao theo thời gian. Màng khò nóng được khuyến nghị ứng dụng cho những bề mặt kết cấu có tiếp xúc trực tiếp với môi trường có nhiệt độ cao

Phân loại

– Thị trường màng chống thấm ngày nay có 2 loại chính đó là loại màng chống thấm tự dính và màng chống thấm khò nóng. Với mỗi loại sẽ có từng đặc điểm và tính ứng dụng khác nhau. Với màng tự dính thì quá trình thi công dễ dàng, không cần phải sử dụng nhiệt để thi công mà có thể tự bám dính chắc chắn lên bề mặt. Có khả năng chống thấm hiệu quả, thi công nhanh chóng, an toàn cho mọi người. Tuy nhiên sản phẩm này cũng có nhược điểm đó là các mối nối thường không có độ bền tốt, tuổi thọ không cao và thường dễ bị cong vênh

– Đối với màng khò nóng thì quá trình thi công phức tạp hơn. Cần phải gia nhiệt thì màng mới bám chặt vào bề mặt. Tuy nhiên phương án thi công chống thấm khò nóng mang đến nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với màng tự dính. Màng khò khi được khò nóng chảy sẽ bám chặt lên bề mặt, tuổi thọ cao, độ bền lâu theo thời gian. Phương án chống thấm này thường được các công trình quy mô lớn ưu tiên sử dụng hơn so với màng tự dính

Cấu tạo của màng khò nóng

– Màng chống thấm khò nóng được cấu tạo ra từ thành phần chính là Atactic Polypropylene cùng hỗn hợp giàu bitum. Bên trong màng chống thấm còn được gia cố lại bằng lưới Polyester

– Thế nên vật liệu này có thể làm tăng hiệu quả chống thấm đáng kể, kéo dài tuổi thọ hơn cho bề mặt chống thấm. Loại màng này được ứng dụng nhiều tại các công trình lớn, công nghiệp, nhà xưởng, công ty, sân thượng,… Hơn nữa với thời tiết khí hậu khắc nghiệt như nước ta thì màng khò là vật liệu vô cùng phù hợp

Thông số kỹ thuật chi tiết của màng khò nóng

Thông số kỹ thuật

Đơn vị đo Phương pháp thử Giá trị
Độ dày mm EN – 1849

3 – 4

Rộng

M EN – 1848 1
Dài M EN – 1848

10

Độ chịu kéo đứt

N/5cm UNI 8202/8 650/500
Độ dãn dài % UNI 8202/8

35/40

Chịu xé

N EN – 12310 160/180
Cường độ chịu đâm thủng    

Lực tĩnh: L4, lực động: L3

Chống hở tại các vùng nối     Không hở
Chịu xuyên nước    

Đạt

Hấp thụ nước

% ASTM D-5147 <0.2
Chịu nhiệt ở 120oC    

Không chảy

Phương pháp chống thấm bằng màng khò nóng

 • Để khắc phục tình trạng thấm dột, xử lý thấm dột tường nhà, sàn nhà… Hiện nay có nhiều phương án khắc phục. Một trong những phương án được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, tính ứng dụng và chi phí đó là chống thấm bằng màng khò nóng.
 • Chống thấm màng khò hay còn gọi là khò nhiệt. Thực chất đây là một lớp màng chống thấm dẻo có gốc Bitum. Được sản xuất kết hợp từ màng Bitum và hợp chất polymers APP. Với khả năng ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của nước, giúp chống thấm dột hiệu quả.
 • Phương pháp chống thấm màng khò hiện nay được sử dụng khá phổ biến. Về quá trình thi công, chi phí cũng rất hợp lý mà độ bền tương đối cao. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những vị trí như sàn nhà vệ sinh, sân thượng, …Nơi thường xuyên tiếp xúc và chịu tác động của nước.

Chống thấm màng khò nóng có ưu điểm gì?

Khi có nhu cầu chống thấm cho công trình của mình nhiều người thường phân vân không biết lựa chọn phương pháp chống thấm nào. Theo khảo sát trên thị trường chung thì chống thấm bằng màng khò hiện nay được rất nhiều công trình ứng dụng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khách hàng thắc mắc không biết sử dụng màng khò có tốt không? Có hiệu quả cao không? Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý khách những ưu điểm màng chống thấm khò nóng mang lại để bạn có thể tự đánh giá xem vật liệu này có thật sự tốt hay không nhé. Ưu điểm của màng khò cụ thể như sau:

Chống thấm tối ưu

– Vật liệu này được tạo ra từ Bitum polymer, thành phần này có khả năng chống thấm dột vượt trội. Khả năng chống thấm tốt đến mức khi sử dụng màng trong điều kiện, môi trường ẩm ướt, áp suất hơi nước cao như: Hầm cầu, bể phốt, nhà vệ sinh, bể chứa nước, bể bơi,… thì vẫn có khả năng chống thấm hiệu quả

Độ bền cao

– Loại màng này có dạng dẻo, gia cố bằng lưới polyester, có đặc tính cơ học bền chắc. Màng khò có độ đàn hồi tốt, tính dẻo dai và khả năng chịu lực cao. Nếu chịu sự tác động lớn từ ngoại lực, bị dị vật nặng đè lên bề mặt thì cũng sẽ không bị biến dạng hay bị lún. Màng khò có độ bền cao, chịu lực đâm thủng lớn. Vậy nên màng khò có thời gian sử dụng lâu bền lên đến hơn 10 năm 

Khả năng chịu nhiệt, chịu lực tốt

– Màng khò được cấu tạo từ những thành phần chất lượng vậy nên có khả năng đáp ứng được mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Có thể sử dụng màng khò ở những khu vực tiếp xúc thường xuyên với sức nóng từ mặt trời hoặc ở những khu vực có nhiệt độ lạnh. Có khả năng thích ứng linh hoạt dù ở trong môi trường nào. Điều này giúp cho kết cấu bên dưới màng được bảo vệ toàn diện 

– Sản phẩm này có khả năng chịu được tia UV, hạn chế được tình trạng bề mặt bị nhiệt độ cao ăn mòn. Luôn đảm bảo độ bền cho bề mặt được chống thấm và tuổi thọ của màng khò

– Ngoài ra màng khò còn có khả năng chịu lực xé, lực kéo hiệu quả. Những khả năng này đã góp phần tạo nên sự bền vững hơn cho sản phẩm

Di chuyển, thi công dễ dàng

– Do màng chống thấm được thiết kế theo dạng cuộn nên có thể vận chuyển, di dời dễ dàng. Quá trình thi công cũng vô cùng đơn giản. Khi thi công cũng sẽ không gây hại đến sức khỏe của mọi người. Màng khò khi thi công lên bề mặt còn có khả năng ngăn ngừa rạn nứt hiệu quả vì có khả năng bám dính tuyệt đối 

– Ngoài ra màng khò còn hạn chế được nấm mốc, rong rêu bám lên bề mặt. Kháng lại được hóa chất độc hại xâm nhập lên bề mặt. Tuyệt đối không phát sinh ra những hóa chất độc hại làm ảnh hưởng con người và môi trường


Chống thấm màng khò

Chống thấm màng khò


Nhược điểm của màng khò

Quá trình thi công phức tạp

– Vì quá trình thi công cần phải được gia nhiệt thì mới có thể giúp màng bám dính chắc chắn vào bề mặt. Thế nên mới có tên gọi màng chống thấm khò nóng. Ngoài ra thì quá trình thi công màng khò nóng lại phức tạp hơn so với màng tự dính hay những loại vật liệu khác. Vì ở những vị trí khó yêu cầu người thực hiện phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Thế nên quá trình thi công màng khò nóng cần phải được thực hiện từ những người chuyên nghiệp, có tay nghề cao 

Giá thành khá cao

– Vật liệu này có giá thành cao hơn so với màng chống thấm tự dính. Bởi được cấu tạo từ các thành phần đặc biệt, chất lượng cao, quá trình sản xuất công phu. Vậy nên giá của màng khò nóng thường được đẩy lên cao. Tuy nhiên nếu xét về những ưu điểm mà sản phẩm này mang lại thì màng khò vẫn được rất nhiều người lựa chọn để chống thấm cho công trình của mình

Ứng dụng của màng chống thấm dạng khò nóng trong thực tế

Màng chống thấm khò nóng có thể được ứng dụng đa dạng ở nhiều bề mặt như:

 • Sử dụng để chống thấm cho hiên nhà, mái nhà, ban công, sân, sàn mái phẳng, trần nhà,… Đặt biệt có thể xử lý triệt để thấm nước tại những vị trí bị trũng
 • Chống thấm bề mặt vữa trát, bê tông
 • Chống thấm cho lớp bên dưới lòng đất
 • Chống thấm giữa khe hở mái tôn và tường
 • Xử lý thấm dột khe tiếp giáp giữa 2 công trình, 2 nhà liền kề
 • Ứng dụng chống thấm cho nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng giặt
 • Chống thấm ngược cho hố thang máy
 • Chống thấm tường vây tầng hầm, tầng hầm 
 • Chống thấm dột đường hầm, hệ thống đường ống, cầu cống
 • Xử lý thấm dột thềm để máy bay, bệ phóng tên lửa
 • Chống thấm bể chứa nước ngầm, bể bơi, bể xử lý nước thải

Với tính ứng dụng cao nên hiện nay màng khò nóng có thể xử lý tình trạng thấm dột cho rất nhiều hạng mục, công trình khác nhau. Mang đến hiệu quả chống thấm vô cùng tuyệt vời

Tổng hợp một số loại màng khò chống thấm tốt nhất hiện nay

Màng khò chống thấm Bitumode 3mm Ai Cập

Màng khò nóng chống thấm Bitumode 3mm được sản xuất tại Ai Cập. Hiện nay sản phẩm này cũng được rất nhiều công trình lựa chọn bởi khả năng chống thấm nước hiệu quả và chịu nhiệt tốt. Có thể sử dụng màng khò nóng Bitumode để chống thấm cho mái hiên, sân nhà, sân thượng, ban công, nhà vệ sinh,… 

Ưu điểm:

 • Dễ thi công 
 • Bám dính hoàn hảo trên nhiều bề mặt
 • Chống thấm tuyệt đối
 • Sử dụng linh hoạt được trong mọi nhiệt độ
 • Thân thiện môi trường

Màng khò chống thấm Libero 3.0mm 

Đây là loại màng khò do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Màng khò Libero 3.0mm là loại vật liệu cao cấp, hiện nay được rất nhiều công trình lớn lựa chọn. Vật liệu này có khả năng kháng hóa chất cao. Thích nghi được với nhiều loại công trình. Có thể ứng dụng cho công trình bể chứa nước có mạch nước ngầm 

Màng khò nóng Libero có cấu tạo chính là những hạt nhựa Bitum polyme APP, đàn hồi tốt. Bitum được chế tao từ các phân tử nhựa, gia cường lưới polyester không dệt. Thế nên vật liệu này mang đến hiệu quả chống thấm nước tốt dù ở trong điều kiện nào

Ưu điểm: 

 • Chống nước tốt
 • Ổn định kích thước, dễ thi công
 • Thích nghi được với mọi nhiệt độ
 • Thân thiện với con người và môi trường vì không chứa hóa chất gây hại
 • Có đặc tính cơ học cao

Màng khò Idropol dày 4mm

Đây được xem là loại màng khò có độ chống thấm vượt trội, độ bền cao. Được sản xuất từ bitum và gia cố lưới polyester. Hoàn thiện bề mặt bằng đá hoặc cát. Màng khò Idropol dày khoảng 3 – 4cm, thi công bằng cách gia nhiệt. Bề mặt phía trên là đá Idropol, cát hoặc vẩy khoáng. Sản phẩm có màu chủ yếu là xám tự nhiên hoặc xanh. Bề mặt bên dưới là polypropylene, dễ nóng chảy nên sẽ tạo thành một lớp keo bám dính cực tốt vào bề mặt bê tông

Idropol có các hợp chất biến tính nên sẽ giúp cho vật liệu thi công dễ dàng hơn, giảm được chi phí thi công. Ngoài ra nhờ đó mà sản phẩm có khả năng bám dính vượt trội, khả năng chống ẩm tốt. Màng khò Idropol có sự ổn định cao nhờ sự kết hợp của polyester composite và sợi thủy tinh. Sản phẩm có kích thước ổn định, giúp giảm sự co ngót, giãn nở trước môi trường khắc nghiệt

Ưu điểm của màng khò Idropol:

 • Chống thấm tốt
 • Có độ ổn định, mềm dẻo khi ở nhiệt độ thấp 
 • Chịu tải trọng, chịu va đập lớn
 • Có độ giãn dài, chịu xé cao 

Màng khò nóng Bitumex

Đây là màng khò có gốc Bitum, là sản phẩm chất lượng cao. Màng khò Bitumex được đánh giá là vật liệu chống thấm có độ bền rất cao. Bên cạnh đó là có tính ổn định trong điều kiện khắc nghiệt tại nước ta

Màng khò nóng Bitumex được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại thế nên sản phẩm này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Là loại màng chống thấm được rất nhiều công trình sử dụng hiện nay

Ưu điểm:

 • Thi công dễ dàng 
 • Có độ bền cơ học, độ đàn hồi cao
 • Hiệu suất nhiệt độ cao
 • Chống thấm tốt
 • Thân thiện cho môi trường lẫn con người

Màng khò nóng Stopper

Màng khò nóng Stopper nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, được nhiều công trình, dự án lớn nhỏ ứng dụng. Với khả năng chịu nhiệt cao, chống nước tốt, mang đến hiệu quả vượt trội. Màng khò Stopper được sản xuất từ Bitum và APP, gia cố chắc chắn bằng sợi Polyester không dệt. Nhờ đặc tính này nên màng khò có độ bền cao, thời gian sử dụng lên đến 25 năm

Có thể sử dụng màng khò nóng Stopper để chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực bị trũng, phòng giặt, phòng tắm, hiên, ban công, mái nhà, bể bơi, bể chứa nước, tầng hầm, kết cấu bê tông,…

Ưu điểm:

 • Đàn hồi cao
 • Chống thấm hiệu quả
 • Chống tia UV 
 • Chịu được thời tiết khắc nghiệt
 • Tuổi thọ kéo dài đến hàng chục năm

Màng khò nóng chống thấm Pluvitec

Đây là loại màng chống thấm cao cấp dạng tấm trải, khò gia nhiệt để bám dính vào bề mặt. Màng khò Pluvitec được tạo ra từ hỗn hợp nhựa đường Bitum, cao su nhân tạo APAO và APP. Sản phẩm này có độ đàn hồi cao, ứng dụng rộng rãi cho nhiều hạng mục công trình hiện nay

Màng khò Pluvitec đến từ nước Ý, có thể sử dụng để chống thấm cho tầng hầm hiệu quả 

Vật liệu này có cấu tạo gồm: Mặt bảo vệ, chất gia cố, hỗn hợp, màng Polyethylene và chất kết hợp. Đây là sản phẩm có khả năng chống thấm tuyệt đối, siêu đàn hồi. Một bề mặt của màng là Bitum bảo vệ, bề mặt còn lại là polyethylene. Mỗi cuộn thường có kích thước chiều dài thông thường là 10m x 1m

Ưu điểm:

 • Được định hình sẵn, dễ thi công, vận chuyển
 • Kết dính được trên nhiều bề mặt
 • Sản phẩm có độ bền cao, độ dày ổn định
 • Chống rạn nứt
 • Không thấm nước
 • Kháng tia cực tím, giảm bức xạ nhiệt
 • Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, tồn tại được trong khoảng từ – 5 độ C đến 150 độ C 
 • Hạn chế nấm mốc, rong rêu, hóa chất hay các tác nhân từ bên ngoài 

Màng khò nóng Lemax – Malaysia

Đây là loại màng chống thấm cao cấp được rất nhiều công  trình tin dùng. Sản phẩm này có khả năng kháng hóa chất cao. Thích ứng được với nhiều loại công trình, đặc biệt là những khu vực bể chứa có mạch nước ngầm đi qua 

Ưu điểm: 

 • Dễ thi công
 • Chống thấm tốt
 • Thân thiện với môi trường
 • Ứng dụng được cho nhiều bề mặt

Màng khò nóng Sika Bituseal T – 140 MS chống thấm

Đây là dạng màng chống thấm có gốc atactic polypropylene nhựa đường. Gia tăng thêm lớp polyester, giúp vật liệu có độ bền tốt hơn

Màng khò nóng Sika Bituseal T-140 MS có thể uốn dẻo được, thi công bằng cách khò nóng. Với những đặc tính tuyệt vời vật liệu này mang lại nên hiện nay sản phẩm này được ứng dụng ở nhiều công trình khác nhau. Có thể thi công chống thấm cho mái hở, sàn nhà, nền móng,…

Ưu điểm:

 • Chịu được lực xé, căng tốt
 • Kháng lão hóa tốt
 • Chịu được mọi điều kiện thời tiết
 • Ở trong môi trường nhiệt độ thấp có thể uốn dẻo được dễ dàng

Màng khò nóng Rava Proof 

Màng khò nóng Rava Proof đến từ Hy Lạp, bề mặt phía trên của vật liệu được bảo vệ bằng những hạt đá tự nhiên. Tạo cho bề mặt vẻ thẩm mỹ vượt trội, chống lại được tia bức xạ của mặt trời và thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Giúp bảo vệ kết cấu công trình tốt hơn

Bề mặt dưới của vật liệu là một lớp polyethylene có thể gia nhiệt nóng chảy để bám dính tốt hơn lên bề mặt cần chống thấm. Đơn vị thi công có thể kiểm tra được quá trình thoát khí ở bất kỳ vị trí nóng chảy nào để ngăn chặn sự phồng rộp màng khi thi công

Ưu điểm:

 • Có độ co giãn cao, có khả năng chịu được các vết nứt mà không bị rách
 • Ngăn chặn hơi nước thoát qua bề mặt vật liệu
 • Khả năng chống chịu hóa chất tốt
 • Bảo vệ bề mặt không thấm nước tuyệt đối
 • Thi công được ở những điều kiện thời tiết khắc nghiệt
 • Chống lại được các tác nhân từ không khí, hóa chất
 • Tăng tuổi thọ cho công trình, sử dụng được bền lâu 
 • Tuổi thọ của vật liệu sẽ không bị ảnh hưởng khi ở lâu trong môi trường bị ô nhiễm hoặc môi trường công nghiệp

Màng khò nóng chống thấm Laribit – Italia

Cũng giống với các loại màng khò khác, màng khò chống thấm Laribit cũng có khả chống lại được tia UV và nhiệt độ để giúp bề mặt được bảo vệ tuyệt đối. Có thể ứng dụng sản phẩm cho tất cả các công  trình dân dụng lẫn công trình công nghiệp

Ưu điểm:

 • Bám dính tốt 
 • Kháng tia UV
 • Chống sự ăn mòn, hóa chất
 • Chịu được sự thay đổi nhiệt độ

Quy trình thi công màng khò nóng của TPNY

Thi công xử lý chống thấm màng khò đòi hỏi khá nhiều về kỹ thuật. Do đó bạn nên nhờ tới sự giúp đỡ của đội ngũ thợ thi công chuyên nghiệp. Tại HCM, Bình Dương hay Đồng Nai, nếu có nhu cầu hãy liên hệ tới TPNY, chúng tôi sẽ giúp bạn. Về quy trình thi công, sẽ có những bước cơ bản như sau:

 • Bước 1: Làm sạch bề mặt sàn nhà, bề mặt thi công. Yêu cầu cơ bản của bước này là sàn nhà được loại bỏ bụi rác, đảm bảo bề mặt phẳng, nhẵn, không thấm nước, khô ráo.
 • Bước 2: Sơn lót. Tác dụng của việc này giúp bề mặt phẳng hơn, tăng hiệu quả bám dính của màng khò và khả năng chống thấm dột tốt hơn.
 • Bước 3: Chồng mép, dán màng chống thấm. Hãy đảm bảo các mép của màng khò được dán chồng lên nhau, không tạo khoảng cách, khoảng trống.
 • Bước 4: Sử dụng máy khò nhiệt. Dưới tác dụng của nhiệt, màng khò sẽ được bám dính vào bề mặt sàn nhà. Giúp tăng khả năng chống thấm dột. Hãy sử dụng bay nóng, hàn kín những vị trí chồng mép để khả năng chống thấm màng khò là cao nhất.

Sau 4 bước trên, bạn có thể tiến hành lát gạch, ốp nền như bình thường. Bằng phương pháp chống thấm màng khò, sàn nhà của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Ngăn chặn sự xâm nhập của nước, Dịch vụ chống thấm dột hiệu quả. Nếu có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ chống thấm dột, hãy liên hệ với chúng tôi. Hotline 0825.281.514 của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

=> Xem thêm bài viết liên quan: https://tpny.vn/cach-chong-tham-tuong.html


Chống thấm màng khò nóng - Tư vấn báo giá thi công miễn phí

Chống thấm màng khò nóng – Tư vấn báo giá thi công miễn phí


Hướng dẫn quy trình thi công chống thấm màng khò nóng chi tiết bạn có thể áp dụng

Quy trình thi công chống thấm màng khò nóng gồm 7 bước cơ bản dưới đây:

 1. Chuẩn bị trang thiết bị, vật liệu cần thiết cho quá trình thi công như: Vật liệu lót, màng khò, dụng cụ thi công
 2. Chuẩn bị bề mặt chống thấm: Vệ sinh, làm sạch, bằng phẳng bề mặt và đợi cho khô
 3. Đo và cắt màng: Tiến hành đo cẩn thận, chính xác sao cho các mép màng chồng lên nhau từ 5 – 6cm
 4. Thi công lớp lót: Quét lên bề mặt lớp Membrane để giúp tăng khả năng kết dính cho màng khò
 5. Khò và thi công màng chống khò nóng: Sử dụng máy khò để đốt cháy bề mặt lớp lót và bề mặt màng khò
 6. Khò dán chồng mép màng, hàn kín gia cố cẩn thận: Hàn chồng mép màng khò với nhau
 7. Kiểm tra hiệu quả, nghiệm thu công trình: Thử nước và sau đó nghiệm thu

Quy trình thi công chi tiết theo từng bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị trang thiết bị, vật liệu

Trước khi thi công chống thấm màng khò nóng thì công đoạn đầu tiên phải thực hiện đó là chuẩn bị trang thiết bị, vật tư cần thiết cho quá trình thi công. Vật liệu gồm có: Khí đốt màng khò, màng khò, vật liệu lót bề mặt. Một số loại trang thiết bị như: Máy khuấy, thiết bị làm sạch bề mặt, máy khò nhiệt, dụng cụ bảo hộ lao động

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt thi công chống thấm

Bất cứ hạng mục hay sử dụng phương pháp chống thấm nào trước khi tiến hành chống thấm cũng cần phải chuẩn bị bề mặt thật cẩn thận. Bề mặt thi công bao gồm mặt phẳng và bề mặt đứng (từ chân tường đến tường bao hơn bề mặt sàn khoảng 20 – 40cm)

 • Đảm bảo bề mặt không bị lồi lõm. Những bề mặt bê tông, vữa thừa cần phải đục bỏ. Những khe nứt, vị trí lõm cần trám phẳng lại 
 • Bề mặt sau khi làm phẳng cần làm sạch dầu mỡ, rêu mốc, bụi bẩn,… Sau đó thì sử dụng chổi quét sạch bề mặt. Dùng nước sạch để rửa bề mặt trước khi thi công để đảm bảo độ bám dính tốt hơn. Lưu ý đợi cho bề mặt khô ráo mới tiến hành thi công màng khò. Bạn có thể sử dụng máy hút bụi chuyên dụng hoặc máy thổi để làm khô bề mặt

Bước 3: Đo và cắt màng

Màng chống thấm được thiết kế theo cuộn. Thế nên trước khi thi công cần trải màng khò lên bề mặt. Cắt màng đúng kích thước chống thấm. Quá trình đo và cắt màng cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

 • Đảm bảo các mép của màng chồng lên nhau khoảng 5 – 6 cm. Độ dày chồng mí không được ít hơn vì vị trí này là vị trí yếu điểm, cần phải xử lý cẩn thận
 • Ở khu vực chân tường, mép tường cần được dán màng cao hơn 20 – 25cm so với bề mặt sàn. Có thể lấy khoảng 40cm tính từ bề mặt thi công màng khò 
 • Những khu vực như cổ ống, góc tường, giật cấp và vị trí gồ ghề là những khu vực yếu điểm. Cần phải thi công thêm màng khò gia cố cẩn thận 

Bước 4: Thi công lớp lót

 • Khi đã đo và cắt màng đúng kích thước cần sử dụng. Bước tiếp theo đó là thi công lớp lót. Bạn có thể quét lên bề mặt một lớp lót bitum
 • Đợi bề mặt lớp lót khô lại thì tiến hành bước tiếp theo 

Bước 5: Khò màng, thi công màng khò nóng chống thấm

 • Trải màng khò lên bề mặt cần thi công. Đảm bảo các mép của màng chồng lên nhau 5 – 6cn. Bề mặt cần khò phải đặt bên dưới 
 • Sử dụng đèn khò chuyên dụng để khò bên dưới màng cho đến khi màng khò chảy ra. Khò lên bề mặt lớp lót để thấm sâu vào bê tông. Dán màng khò nóng vào bề mặt đã phủ lớp lót 

Lưu ý: Cần phải thi công đều tay, cẩn thận. Tránh khò quá nhiệt sẽ làm chảy, thủng màng. Tại khu vực hệ thống điện, hộp kỹ thuật, đường ống cần thực hiện cẩn thận 

Khi thi công màng đến đâu cần dùng lực cơ học, con lăn để ép chặt màng vào bề mặt. Hạn chế không để bọt khí xuất hiện

Bước 6: Khò dán chồng mép màng, hàn kín gia cố cẩn thận

Tại những vị trí chồng mép cần sử dụng màng khò cho chảy mép màng. Miết chúng dính chặt vào nhau. Nếu bề mặt dốc thì cần thi công từ vị trí thấp đến cao để không bị hở khe màng

Ở những vị trí giật cấp, khe co giãn, hộp kỹ thuật cần được gia cố thêm màng chống thấm. Đây là những vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ thấm dột. Cần được xử lý thật cẩn thận

Bước 7: Thử nước, nghiệm thu 

Sau khi bề mặt đã được chống thấm thì đợi cho bề mặt khô hoàn toàn. Sau đó thì bơm nước vào bề mặt vừa thi công để kiểm tra hiệu quả trong 24 giờ. Nếu vẫn còn xuất hiện một số vị trí bị dột thì cần xử lý lập tức mới nghiệm thu

Sau khi đã ngâm thử nước để kiểm tra hiệu quả. Bạn hãy thi công cán vữa bảo vệ bề mặt. Không nên để lâu vì sẽ làm màng bị co giãn, phồng rộp dưới sự tác động từ thời tiết

Hạn chế đi lại, để vật liệu trên bề mặt trước khi thi công cán vữa. Vì có thể sẽ làm rách màng 

Quy định an toàn khi tiến hành thi công màng chống thấm khò nóng bạn cần biết

 • Cần thi công trong khu vực thông thoáng để khí độc từ màng khò, khí đốt được thoát ra 
 • Thi công cẩn thận, vì cần phải sử dụng lửa khò để thi công. Tránh xảy ra tai nạn
 • Đảm bảo sự an toàn về cháy nổ vì bình khí khò là nhiên liệu dễ cháy nổ

Thi công chống thấm màng khò nóng cần lưu ý điều gì?

Thi công màng khò nóng chống thấm là công đoạn phức tạp, yêu cầu thợ thi công phải có tay nghề cao, kỹ thuật thi công tốt. Bởi cần phải sử dụng nhiệt để thi công. Vì vậy cần phải lưu ý một số vấn đề dưới đây để đảm bảo mang đến hiệu quả cao nhất khi thi công chống thấm màng khò nóng

Khò bằng lửa to

Để màng khò bám dính chắc chắn vào bề mặt thì cần phải sử dụng đèn khò nóng đun chảy màng. Nếu dùng lửa nhỏ sẽ không đủ nhiệt để làm màng chảy đến độ nhất định. Khiến cho màng khò không bám dính tốt vào bề mặt, dễ bị bong tróc nếu trời mưa

Hơn nữa nếu lửa quá nhỏ sẽ không làm nóng được bề mặt ở bên dưới. Khi đó bạn sẽ mất thời gian thi công hơn. Vì vậy lưu ý sử dụng lửa to để giúp màng bám dính tốt và cũng giúp cho tuổi thọ của màng chống thấm kéo dài hơn

Dán chồng mí các tấm màng với nhau

Màng khò nóng thi công bằng cách kết nối những tấm màng lại với nhau. Giữa các tấm màng liên kết sẽ có khe hở. Vì thế cần thi công dán chồng mí hợp lý khoảng 5 – 6cm. Những vị trí liên kết màng thường sẽ dễ bị nước xâm nhập nhất. Vì thế cần tuân thủ đúng quy định dán chồng mí để đảm bảo công trình được bảo vệ tối đa 

Hàn mép cẩn thận 4 cạnh của màng khò sau khi thi công

Sau khi đã dán màng khò lên bề mặt thì cần hàn mép cẩn thận 4 cạnh của màng khò. Nếu chỉ hàn 3 mối thì có thể sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại về sau Hàn mép 4 cạnh của tấm màng sau. Khi bề mặt xuất hiện 1 lỗ hổng nhỏ sẽ dễ dàng làm nước xâm nhập vào gây thấm dột

Vì vậy cần phải hàn 4 cạnh của màng khò kỹ lưỡng. Lửa đun màng khò phải là lửa lớn và khò vào bề mặt bên dưới, tránh ảnh hưởng lớp màng trên. Nếu phát hiện có mí nào bị hở thì bạn hãy sử dụng bay cậy phần mí hở lên. Tiếp tục sử dụng đèn khò để khò nóng cho các tấm màng dán chặt vào nhau

Khắc phục sự cố

Bề mặt màng sau khi thi công nếu bị phồng rộp, xuất hiện bọt khí,… bạn có thể sử dụng vật nhọn để đâm thủng vị trí bọt khí để khí thoát hết ra ngoài. Quá trình hoàn thiện bề mặt sẽ tự hàn chặt lại. Nếu vị trí vết thủng lớn thì bạn có thể sử dụng 1 tấm màng khác dán lên vị trí đó

Chuyên nhận chống thấm màng khò tại 63 tỉnh thành

 • Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty chống thấm TPNY chuyên cung cấp những giải pháp thi công chống thấm. Nhận xử lý, khắc phục tình trạng thấm dột tại nhà cho khách hàng khu vực HCM và các tỉnh lân cận. Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi tự tin có thể phục vụ và làm hài lòng mọi khách hàng.
 • Khi nhận một công trình, dự án, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tình hình thực tế. Đồng thời trao đổi, lắng nghe yêu cầu, mong muốn của khách hàng để có những phương án xử lý phù hợp. Với đội ngũ thợ giàu kinh nghiệm, cùng sự tận tâm của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp khách hàng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, dứt điểm.

Giới thiệu dịch vụ chống thấm màng khò nóng tại 63 tỉnh thành

 • Dịch vụ chống thấm màng khò nóng hiện nay đã được ứng dụng rất phổ biến vào những công trình từ nhà ở, nhà xưởng, đến văn phòng, công ty,… Vì hiệu quả chống thấm nước của phương pháp này mang lại vô cùng cao. Có thể chống thấm được ngoài trời lẫn trong nhà. Trong điều kiện khắc nghiệt như nắng nóng hay độ ẩm cao đều có thể sử dụng màng khò để chống thấm. Vì màng khò có thể chịu được mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Màng chống thấm cũng có rất nhiều loại để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn.
 • TPNY chúng tôi cung cấp dịch vụ chống thấm màng khò nóng, thi công chống thấm trên toàn quốc. Vì nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng nhiều và để phục vụ khách hàng ở mọi nơi tốt hơn. Hiện tại công ty chúng tôi cũng đã có mặt ở khắp nơi tại 63 tỉnh thành Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chống thấm màng khò trên toàn quốc.

TPNY cung cấp dịch vụ chống thấm màng khò nóng tại 5 thành phố lớn và 58 tỉnh lân cận từ Bắc đến Nam như:

 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh An Giang
 • Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Tỉnh Bạc Liêu
 • Tỉnh Bắc Giang
 • Tỉnh Bắc Kạn
 • Tỉnh Bắc Ninh
 • Tỉnh Bến Tre
 • Tỉnh Bình Định
 • Tỉnh Bình Dương
 • Tỉnh Bình Phước
 • Tỉnh Bình Thuận
 • Tỉnh Cà Mau
 • Tỉnh Cao Bằng
 • Thành phố Cần Thơ
 • Thành phố Đà Nẵng
 • Thành phố Hải Phòng
 • Tỉnh Gia Lai
 • Tỉnh Hòa Bình
 • Tỉnh Hà Giang
 • Tỉnh Hà Nam
 • Tỉnh Hưng Yên
 • Tỉnh Hải Dương
 • Tỉnh Hà Tĩnh
 • Tỉnh Điện Biên
 • Tỉnh Hậu Giang
 • Tỉnh Đắk Lắk
 • Tỉnh Đắk Nông
 • Tỉnh Đồng Nai
 • Tỉnh Đồng Tháp
 • Tỉnh Kiên Giang
 • Tỉnh Khánh Hòa
 • Tỉnh Lai Châu
 • Tỉnh Kon Tum
 • Tỉnh Long An
 • Tỉnh Lâm Đồng
 • Tỉnh Lào Cai
 • Tỉnh Lạng Sơn
 • Tỉnh Nghệ An
 • Tỉnh Nam Định
 • Tỉnh Ninh Bình
 • Tỉnh Ninh Thuận
 • Tỉnh Phú Thọ
 • Tỉnh Phú Yên
 • Tỉnh Quảng Bình
 • Tỉnh Quảng Nam
 • Tỉnh Quảng Ngãi
 • Tỉnh Quảng Trị
 • Tỉnh Quảng Ninh
 • Tỉnh Sóc Trăng
 • Tỉnh Thanh Hóa
 • Tỉnh Sơn La
 • Tỉnh Thái Bình
 • Tỉnh Thừa Thiên – Huế
 • Tỉnh Thái Nguyên
 • Tỉnh Tiền Giang
 • Tỉnh Trà Vinh
 • Tỉnh Tuyên Quang
 • Tỉnh Tây Ninh
 • Tỉnh Vĩnh Long
 • Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tỉnh Yên Bái

==> Ngoài cung cấp dịch vụ chống thấm màng khò nóng ở những thành phố lớn ra thì chúng tôi còn phục vụ khách hàng ở những thành phố hiện đang trực thuộc 58 tỉnh trên. Quý khách hàng ở bất cứ đâu khi có nhu cầu cần chống thấm. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi thì ở đâu chúng tôi cũng sẽ có mặt nhanh chóng để phục vụ quý khách kịp thời.

Báo giá chống thấm màng khò nóng


Báo giá chống thấm màng khò nóng

Lý do nên lựa chọn chúng tôi

Thấm dột là một vấn đề không hiếm gặp ở các công trình. Mỗi khi vào mùa mưa, tình trạng thấm dột lại diễn ra nặng nề hơn. Vì vậy nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ chống thấm của mọi người ngày càng tăng cao. Hiểu được điều đó nên thị trường hiện nay đã có rất nhiều đơn vị thi công chống thấm ra đời. Một trong số những đơn vị thi công chống thấm màng khò nóng được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ đó là công ty TPNY chúng tôi

TPNY được khách hàng đánh giá là một công ty uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng, phục vụ tận tình, chu đáo nhất hiện nay. Sở dĩ chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ khách hàng từ trước đến nay cũng nhờ những lý do dưới đây:

Dịch vụ uy tín hàng đầu

– TPNY đã thành lập từ hơn 10 năm trước đây, ngày càng phát triển lớn mạnh qua thời gian. Công ty chúng tôi đã sở hữu một lượng khách hàng đông đảo luôn ủng hộ TPNY trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn biết được khách hàng mong muốn sẽ nhận lại những giá trị tuyệt vời nhất. Thế nên công ty luôn cố gắng mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Mỗi một dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng công ty đều hoàn thiện một cách chu đáo nhất. Chúng tôi luôn đặt cái tâm của mình và sự uy tín của công ty vào mỗi công việc. Luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên trên hết hàng đầu 

– TPNY luôn tự hào là đơn vị chống thấm màng khò nóng uy tín hàng đầu tại thị trường TPHCM nói riêng và toàn quốc nói chung hiện nay. Chúng tôi nhận được rất nhiều đánh giá, phản hồi tích cực từ khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của công ty. Sự uy tín của công ty đã được thể hiện qua những dịch vụ chất lượng chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian qua. Đến với TPNY chắc chắn quý khách sẽ vô cùng an tâm, hài lòng với những gì mình nhận được

Thợ chuyên nghiệp, chu đáo

– Công ty chúng tôi có quá trình tuyển chọn nhân viên khắt khe. Quá trình sàng lọc kỹ lưỡng để tìm được những người thật sự có tay nghề, có tâm và trách nhiệm với nghề. Lựa chọn những người đã được đào tạo qua trường lớp bài bản, có chuyên môn cao. Hơn nữa công ty còn tổ chức những buổi đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề của nhân viên tốt hơn. Đến với TPNY quý khách sẽ không còn phải lo lắng, hoài nghi về kinh nghiệm làm việc của thợ chống thấm chúng tôi. Thợ thi công của công ty đã thực hiện chống thấm màng khò nóng, ứng dụng các phương pháp chống thấm khác vào hàng trăm, hàng ngàn công trình từ lớn đến nhỏ. Đem đến cho khách hàng rất nhiều công trình chất lượng

– Với thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, lịch sự. Luôn lắng nghe ý kiến, nhu cầu của khách hàng. Để cố gắng hoàn thiện công việc theo đúng ý của khách hàng, khiến khách hàng hài lòng tuyệt đối. Chúng tôi luôn đặt cái tâm của mình vào mỗi hạng mục thi công. Xem công trình của khách hàng như chính công trình của mình để hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo nhất

– Khi đến với công trình của khách hàng chúng tôi sẽ khảo sát công trình thật tỉ mỉ, cẩn thận. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và tư vấn cho quý khách giải pháp, vật liệu màng khò chống thấm phù hợp nhất với công trình lẫn kinh tế của quý khách. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng. Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, đảm bảo không làm quý khách thất vọng

Hỗ trợ tận tình 24/24, nhanh chóng

– Thời gian làm việc của TPNY luôn linh hoạt theo thời gian rảnh của quý khách. Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc mọi nơi. Bất kể lúc nào khách hàng có nhu cầu chống thấm màng khò nóng liên hệ đến TPNY chúng tôi đều sẵn sàng có mặt. Dù cho ngày lễ tết, ngày cuối tuần, ban ngày hay ban đêm chúng tôi cũng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng. Quý khách có thể an tâm vì giá dịch vụ sẽ không thay đổi

– Bất kể lúc nào khách có nhu cầu liên hệ đến TPNY, đều sẽ có nhân viên tư vấn trực hotline để tiếp nhận yêu cầu quý khách nhanh chóng. Sau 30 phút nhận được yêu cầu từ quý khách chúng tôi sẽ có mặt nhanh chóng tại công trình của khách hàng để khảo sát công trình. Tư vấn chu đáo, tận tình. Tiến hành thi công nhanh chóng, an toàn để bàn giao công trình sớm nhất cho quý khách. Không làm mất thời gian của quý khách. Không gây ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của quý khách và những công trình lân cận

Chất lượng vượt trội

– Công trình được thi công bởi những người thợ tay nghề cao, chuyên nghiệp, hiểu rất rõ về thị trường chống thấm. Ngoài ra công ty chúng tôi còn được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại để hỗ trợ quá trình chống thấm màng khò nóng đạt hiệu quả cao nhất. Đảm bảo sử dụng các loại thiết bị tiên tiến, hiện đại. Thiết bị luôn được kiểm tra cẩn thận trước quá trình thi công. Hơn nữa chúng tôi còn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị theo định kỳ để luôn đảm bảo thiết bị được vận hành tốt nhất có thể. Cam kết sử dụng vật tư chất lượng cao nhất. Đảm bảo kéo dài tuổi thọ cho công trình hơn

– Đảm bảo công trình quý khách nhận được có hiệu quả chống thấm tuyệt đối, sử dụng bền lâu theo thời gian. Hỗ trợ mang đến cho khách hàng một dịch vụ có chất lượng vượt trội, công trình được bảo vệ tối đa

Giá cả cạnh tranh

– Giá thành là yếu tố khách hàng quan tâm đến hàng đầu mỗi khi có nhu cầu sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ chống thấm màng khò nóng thường lo lắng không biết giá dịch vụ là bao nhiêu vì mỗi đơn vị lại có báo giá khác nhau. Hiểu được sự lo lắng của khách hàng thế nên TPNY luôn công khai bảng giá dịch vụ ở website chính của công ty. Luôn báo giá rõ ràng minh bạch để khách hàng nắm rõ

– Lựa chọn TPNY quý khách sẽ không cần phải lo lắng về chất lượng dịch vụ lẫn giá cả. Bởi chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp thi công hiệu quả, chất lượng cao nhất mà giá thành vẫn luôn ở mức phù hợp nhất với khách hàng. Ngoài dịch vụ giá rẻ, TPNY còn cung cấp những chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng lâu năm và khách hàng mới. Quý khách sẽ nhận được những chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn do công ty đưa ra

Bảo hành lâu dài

– Mỗi một dịch vụ cung cấp đến khách hàng chúng tôi đều cam kết bảo hành, chăm sóc khách hàng lâu dài. Hiện nay có rất nhiều đơn vị sau khi thi công xong thường sẽ không quan tâm đến chất lượng dịch vụ sau thi công. Không hỗ trợ bảo hành công trình cho khách hàng. Điều này làm cho khách hàng không an tâm khi lựa chọn. Vì công trình sau thi công có thể sẽ xuất hiện một số sự cố kỹ thuật cần được kiểm tra khắc phục

– Để khiến khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn TPNY, mỗi dịch vụ chúng tôi cung cấp đều cam kết bảo hành lâu dài. Thời gian bảo hành sẽ còn tùy vào từng hạng mục quý khách lựa chọn

– Sau khi công trình được bàn giao, nếu quá trình sử dụng hạng mục chống thấm vẫn còn thấm dột hay bị bong lớp màng khò. Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi đến TPNY theo hotline: 0825.28.15.14. Chúng tôi sẽ lập tức có mặt ngay để hỗ trợ khắc phục sự cố hoàn toàn miễn phí cho quý khách. Đảm bảo sẽ luôn chăm sóc khách hàng chu đáo sau thi công, không trốn tránh trách nhiệm 

Cam kết về dịch vụ chống thấm màng khò nóng của TPNY

 • Cam kết hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng. Phục vụ khách hàng 24/7. Có mặt tận nơi mỗi khi khách yêu cầu. Tư vấn chu đáo, tận tình, giải đáp thắc mắc chi tiết về dịch vụ 
 • Cam kết cung cấp dịch vụ giá tốt, cạnh tranh nhất hiện nay. Chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp thi công sao cho hiệu quả cao mà vẫn tiết kiệm nhất cho quý khách. Đối với từng hạng mục sẽ có từng loại vật liệu sử dụng riêng biệt. Tham khảo ý kiến của khách hàng và tìm hiểu về công trình. Sau đó chúng tôi sẽ lựa chọn loại màng khò nóng chống thấm chất lượng, phù hợp nhất cho công trình của khách hàng
 • Đảm bảo sử dụng vật tư chính hãng, có chất lượng tốt. Để bảo vệ công trình tối đa và kéo dài tuổi thọ hơn cho công trình
 • Thi công nhanh chóng, luôn giữ an toàn trong suốt thời gian thi công. Chống thấm triệt để 100%. Làm việc gọn gàng, sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến công trình xung quanh. Đảm bảo tiết kiệm tối đa vật tư cho khách hàng. Công trình đảm bảo được bàn giao đúng thời hạn đã cam kết
 • Quá trình thi công được ứng dụng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại để đạt hiệu quả cao nhất. Đảm bảo bề mặt sau khi thi công bền đẹp, chống thấm tuyệt đối, không xuất hiện khe hở, không tái thấm 
 • Cam kết hỗ trợ khách hàng sau thi công nhanh chóng, tận tình. Công trình được bảo hành đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Chế độ bảo hành dài lâu

Quy trình triển khai dịch vụ chống thấm màng khò nóng của TPNY

Quy trình làm việc của TPNY được thực hiện theo từng bước dưới đây:

Bước 1: Nhận cuộc gọi – Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Bất cứ khi nào khách có nhu cầu chống thấm màng khò nóng liên hệ đến TPNY theo hotline: 0825.28.15.14. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu, ghi lại thông tin của khách hàng. Trao đổi với khách hàng một số thông tin liên quan đến dịch vụ chống thấm màng khò nóng. Hẹn thời gian để đến khảo sát công trình

Bước 2: Khảo sát thực tế công trình – Tư vấn dịch vụ chống thấm màng khò nóng

Đến thời gian đã hẹn trước đó với khách hàng. Chúng tôi sẽ đến tận công trình của quý khách để khảo sát thực tế công trình. Tìm ra nguyên nhân, vị trí thấm dột. Đánh giá mức độ nặng nhẹ của tình trạng thấm dột. Tham khảo ý kiến của khách hàng. Tư vấn phương án thi công, loại màng khò chất lượng cần sử dụng phù hợp nhất với công trình của quý khách

Bước 3: Báo giá – Ký hợp đồng

Khi cả 2 bên đã chốt phương án thi công thì chúng tôi sẽ báo giá chi tiết dịch vụ cho quý khách. Nếu quý khách đồng ý với mức giá công ty đưa ra thì sẽ tiến hành làm hợp đồng dịch vụ chống thấm màng khò nóng

Bước 4: Thi công chống thấm màng khò nóng

Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ trong thời gian sớm nhất. Thi công nhanh chóng, an toàn. Cam kết sử dụng các loại vật tư chất lượng để công trình đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình chống thấm còn được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại. Đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian và bàn giao công trình đúng thời hạn 

Bước 5: Kiểm tra công trình – Nghiệm thu 

Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể toàn bộ công trình sau quá trình thi công. Nếu phát hiện vị trí nào vẫn còn thấm dột chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa nhanh chóng. Thử nước để kiểm tra hiệu quả. Nếu đạt thì bàn giao công trình cho quý khách nghiệm thu

Bước 6: Bàn giao – Bảo hành

Khi khách hàng đã hài lòng với công trình của mình thì sẽ nhận bàn giao và phiếu bảo hành từ công ty. Khách sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho công ty. Trong quá trình sử dụng nếu gặp phải sự cố tái thấm dột nào hay màng chống thấm bị bong tróc. Chỉ cần còn trong thời gian bảo hành quý khách liên hệ đến TPNY. Chúng tôi sẽ có mặt nhanh chóng để sửa chữa, khắc phục sự cố kịp thời. Nếu hết thời gian bảo hành chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ sửa chữa công trình cho quý khách với giá ưu đãi nhất

Những câu hỏi thường gặp về màng khò nóng

Chống thấm bằng màng khò nóng có ưu điểm và nhược điểm gì?

Màng khò chống thấm hay bất kể vật liệu chống thấm nào cũng có khả năng chống thấm tốt. Với nhiều ưu điểm vượt trội khác nhau. Tuy nhiên có ưu điểm cũng sẽ có nhược điểm hạn chế. Màng khò nóng cũng sẽ có một số ưu điểm và nhược điểm như sau đây.

Ưu điểm:
 • Màng khò nóng có khả năng chống thấm tốt. Có thể chống thấm được trong môi trường có áp suất của hơi nước lớn.
 • Độ đàn hồi cao và khả năng chịu tải trọng lớn.
 • Có khả năng thích nghi với mọi nhiệt độ và chống lại tia UV.
 • Chịu được mọi tác động như kéo, xé cực tốt.
Nhược điểm:
 • Thi công chống thấm màng khò nóng sẽ phức tạp hơn các phương pháp khác.
 • Cần phải có tay nghề, kỹ thuật thì việc chống thấm màng khò nóng mới có hiệu quả cao.
 • Khó thi công trên những bề mặt không bằng phẳng, hẹp hơn các loại sơn hay keo chống thấm.

Vậy nên đối với phương pháp này bạn cần lựa chọn những đơn vị tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn. Thì quá trình chống thấm màng khò nóng mới có thể diễn ra suôn sẻ.

Có thể chống thấm màng khò nóng cho những khu vực nào?

Với những ưu điểm vượt trội của màng khò nóng được kể đến ở trên. Màng khò nóng có thể chống thấm được ở mọi bề mặt, mọi khu vực từ ngoài trời cho đến khu vực ẩm nước cực hiệu quả.

 • Bạn có thể thi công chống thấm màng khò nóng cho những khu vực như: 
 • Trần nhà, sàn bê tông, các bề mặt có kết cấu bê tông
 • Chống thấm sân thượng, sàn mái, chống thấm nhà vệ sinh
 • Chống thấm cho tầng hầm, chống thấm cho bể chứa nước, bể bơi. 
 • Chống thấm đường hầm, đường ống.
 • Và những khu vực khác cũng có thể sử dụng màng khò nóng để chống thấm tốt.

Chống thấm màng khò nóng nên thực hiện khi nào là tốt nhất?

 • Chắc hẳn các bạn đã biết đến câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Việc chống thấm cũng tương tự như vậy. Nếu để hiện tượng thấm dột xảy ra mới tìm cách chống thấm. Thì lúc đó bạn sẽ vừa mất tiền thi công chống thấm, lại mất một khoản phí để sửa chữa những thiệt hại do thấm dột gây ra như: tường bong tróc, ẩm mốc, có thể phải sơn lại tường. Hay nước ngấm vào những thiết bị, máy móc trong công trình sẽ phải sửa chữa hoặc thay mới. Lúc đó sẽ tốn kém hơn nhiều.
 • Vậy nên quá trình chống thấm cần phải thực hiện từ ban đầu. Khi công trình vừa hoàn thiện bạn cần có ngay những biện pháp chống thấm để ngăn ngừa thấm dột là tốt nhất. Có thể thi công chống thấm màng khò nóng cho sân thượng, nhà vệ sinh, bê tông,… từ lúc đầu để bảo vệ công trình của bạn tốt hơn.

Sau khi thi công chống thấm màng khò nóng có cần thực hiện bảo dưỡng bề mặt không?

 • Sau khi quá trình chống thấm hoàn tất cần thực hiện thêm công đoạn bảo dưỡng bề mặt vừa thi công chống thấm. Để làm tăng khả năng bám dính của màng khò hơn. Từ đó quá trình chống thấm cũng sẽ hiệu quả hơn. 
 • Các bạn có thể cán thêm lớp vữa lên lớp màng chống thấm để bảo vệ bề mặt. Tránh va chạm sẽ làm rách, hỏng màng.

Tìm kiếm đơn vị thi công chống thấm uy tín ở đâu?

 • Để quá trình chống thấm được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả nhất bạn nên tìm đến những đơn vị thi công chống thấm uy tín, chất lượng mà bạn tin tưởng. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ bạn bè, người thân đã sử dụng dịch vụ chống thấm để có cho mình lựa chọn tốt nhất.
 • Nếu bạn vẫn chưa biết tìm đơn vị chống thấm uy tín ở đâu thì hãy liên hệ với công ty TPNY chúng tôi. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ khiến các bạn hài lòng từ thái độ phục vụ đến dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận thi công chống thấm màng khò nóng cho nhà vệ sinh, trần nhà, tường nhà,… Cung cấp dịch vụ chống thấm trọn gói giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho công trình. Quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi chọn chúng tôi.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại TPHCM

 • 🌐 Website: tpny.vn
 • ☎️ Hotline: 0825.281.514
 • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại TPHCM

Các dịch vụ liên quan chống thấm màng khò nóng tại TPHCM của TPNY

4.9/5 - (11 bình chọn)
Chia Sẻ