Số tài khoản cá nhân

Số tài khoản ngân hàng ACB (Á Châu)

  • Tên TK: Hồ Mậu Thuận
  • Số tài khoản: 898998988 – Ngân hàng ACB (Á Châu)
  • Chi Nhánh: Phan Đăng Lưu, Quận 2
  • Website: https://www.acb.com.vn/

Số tài khoản ngân hàng quốc tế VIB

  • Tên TK: Hồ Mậu Thuận
  • Số tài khoản: 656704060043001 – Ngân hàng quốc tế VIB
  • Chi Nhánh: Nguyễn Văn Trỗi
  • Website: https://www.vib.com.vn/

=> Chú ý: Khi chuyển khoản chủ ý tên và số tài khoàn để tránh mất tiền oan…

Thông Tin Liên Hệ TPNY:

Chia Sẻ