TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

TÀI KHOẢN CÔNG TY

  • Tên TK: Công ty TNHH TM DV XD TPNY
  • Số TK: 168721729 – Ngân Hàng ACB – Phòng giao dịch bình trưng
  • Chi Nhánh: Phan Đăng Lưu, Quận 2, TPHCM
  • Website: https://www.acb.com.vn/

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

  • Tên TK: Hồ Mậu Thuận
  • Số tài khoản: 898998988 – Ngân hàng ACB
  • Chi Nhánh: Phan Đăng Lưu, Quận 2

Thông Tin Liên Hệ Công ty TNHH TM DV Xây Dựng TPNY:

=> Chú Ý: Vui lòng kiểm tra thông tin chính xác trước khi chuyển

Chia Sẻ