Báo giá chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 giá rẻ

Theo dõi TPNY trên

Tham khảo bảng báo giá chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 của TPNY

Báo giá chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 giá rẻ

Báo giá chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 giá rẻ

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 trọn gói của TPNY

Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương tại quận 8 trọn gói

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 5 béc 24V  ⭐️ Từ 725.000 – 750.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 10 béc 24V  ⭐️ Từ 800.000 – 850.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 15 béc 24V  ⭐️ Từ 900.000 – 950.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 20 béc 36V ⭐️ Từ 1.400.000 – 1.500.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 30 béc 36V  ⭐️ Từ 1.600.000 – 1.700.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 40 béc 36V  ⭐️ Từ 2.000.000 – 2.100.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 15 béc A70  ⭐️ Từ 1.250.000 – 1.300.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 20 béc Fog2807  ⭐️ Từ 1.950.000 – 2.000.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 30 béc Fog1109 ⭐️ Từ 2.300.000 – 2.400.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 50 béc Fog2106 ⭐️ Từ 3.050.000 – 3.200.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 70 béc Fog2703 ⭐️ Từ 3.750.000 – 3.900.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 100 béc Fog2703 ⭐️ Từ 4.100.000 – 4.200.000 vnđ 
✅ Báo giá chi phí lắp hệ thống phun sương 150 béc Deahan DH-150  ⭐️ Từ 6.100.000 – 6.300.000 vnđ 

Tham khảo bảng báo chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 chi tiết từng hạng mục của TPNY

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 5 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 5 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
 1 Máy phun sương 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 1.500.000 – 1.500.000 vnđ

10 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
5 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước   
==>> Hệ thống phun sương làm mát 5 chuyên dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 15m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 10 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 10 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
1 Máy phun sương A60 TDC135 – 70

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 1.800.000 – 2.000.000 vnđ

20 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
10 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước  
==>> Hệ thống phun sương làm mát 10 chuyên dùng cho hộ gia đình, quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 25m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 15 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 15 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương A70

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 2.200.000 – 2.400.000 vnđ

✅ 25 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 15 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 15 chuyên dùng cho quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 35m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 20 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 20 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG 2807

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.000.000 – 3.200.000 vnđ

✅ 30 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 20 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 20 chuyên dùng cho quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 40m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 25 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 25 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG 2807

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.500.000 – 3.800.000 vnđ

✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 25 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 25 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, sân vườn có diện tích khoảng 50m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 30 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 30 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương  

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.900.000 vnđ – 4.200.000 vnđ

✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 30 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 30 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 60m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 35 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 35 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG 1109

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 4.250.000 – 4.650.000 vnđ

✅ 50 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 35 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 35 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 70m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 45 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 40 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG 1109

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 4.950.000 – 5.150.000 vnđ

✅ 60 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 40 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 40 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 90m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 50 béc tại quận 8 của TPNY

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 50 béc tại quận 8 bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG 2106

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 5.250.000 – 5.650.000 vnđ

✅ 70 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 50 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 50 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cây hoa lan có diện tích khoảng 110m2

Bảng báo giá lắp đặt hệ thống phun sương 50 béc trở lên Liên hệ 0932.489.685

Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát trọn gói 50 béc trở lên bao gồm

Đơn giá lắp đặt tại quận 8
✅ 1 Máy phun sương FOG-2703

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Liên hệ 0932.489.685

✅ 70 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 50 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 50 trở lên chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 150m2

*** Lưu ý: Bảng báo giá chi phí lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8 của TPNY trên đây để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ đến TPNY để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.***

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá lắp đặt hệ thống phun sương tại quận 8

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 8

Các bài viết liên quan dịch vụ Bao giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại quận 8

5/5 - (1 bình chọn)
Chia Sẻ