Mẫu hợp đồng mua bán xe đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Theo dõi TPNY trên

Hợp đồng được xem là mẫu văn bản rất quan trọng. Trong đó thể hiện những cam kết, thỏa thuận và những điều khoản của cả 2 bên. Đây cũng được xem là cơ sở để giải quyết tranh chấp, khiếu nại về sau nếu có. Hiện nay tất cả mọi giao dịch mua bán lớn nhỏ đều cần có hợp đồng. Các giao dịch mua bán xe cũng vậy. Kể cả là mua bán xe máy hay ô tô cũng đều cần có hợp đồng để ký kết và bàn giao xe. Những mẫu hợp đồng mua bán xe là một dạng văn bản dùng để trao đổi các giao dịch mua bán chung cho tất cả các loại xe. 

Có thể dùng chung một mẫu hợp đồng mua bán xe cho các loại xe khác nhau. Chỉ cần đổi tên hợp đồng là mua bán xe máy hoặc xe ô tô, biển số xe,… là đã phù hợp với các quy định của luật pháp. Hợp đồng mua bán xe cũng cần phải công chứng theo quy định để đảm bảo được quyền sở hữu xe và tính pháp lý minh bạch.

Mẫu hợp đồng mua bán xe đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng mua bán xe đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng mua bán xe hiện nay được sử dụng nhiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Biển số kiểm soát: ………………………..

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:

Bên bán (gọi là bên A)

Ông/Bà (Họ và tên): …………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………………………… Cấp ngày:………………..Tại:………

Địa chỉ đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Bên mua (gọi là bên B)

Ông/Bà (Họ và tên): …………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………………………… Cấp ngày:………………..Tại:………

Địa chỉ đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Cả 2 bên A và B đã thỏa thuận, cùng nhau lập và ký kết hợp đồng mua bán xe này để thực hiện việc mua bán xe. Dựa theo những điều khoản:

ĐIỀU 1: Mô tả chi tiết về xe mua bán

Nhãn hiệu xe:…………………………

Loại xe: ……….. Màu sơn: …………….. Số máy: ………..Số khung: …….Biển số kiểm soát được đăng ký: ……. theo “Đăng ký xe” số ………….do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an: ……….cấp ngày: ………….. (đăng ký lần đầu ngày: ………………).

ĐIỀU 2: Một số thỏa thuận của cả hai bên trong hợp đồng mua bán xe

2.1. Bên A chấp nhận bán và bên B đồng ý mua chiếc xe giống với hiện trạng kể trên với giá:………… đồng (viết bằng chữ:……………..đồng). Cả 2 sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền từ bên mua. Bên bán đã bàn giao chiếc xe theo đúng hiện trạng kể trên cho bên mua cùng toàn bộ những giấy tờ có liên quan của xe. Quá trình giao xe và nhận tiền đã được cả 2 ký kết trong biên bản bàn giao. Hoặc thực hiện cùng lúc với việc ký hợp đồng mua bán xe.

2.3. Nếu chiếc xe mua bán là xe ô tô thì bên mua sẽ có trách nhiệm nộp đầy đủ các loại lệ phí, thuế liên quan.

ĐIỀU 3: Cam kết của cả hai bên

3.1. Bên bán cam kết:

Khi bên bán thực hiện bán xe. Bên bán tuyệt đối không chuyển nhượng, cầm cố, hứa bán hay có thỏa thuận nào với người khác về vấn đề mua bán xe này. Bên cạnh đó thì bên bán xe phải thông báo cho bên mua biết về tình trạng của chiếc xe. Nếu có điều gì sai sót thì bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sự cố kỹ thuật có thể xảy ra.

3.2 Bên mua cam kết:

Bên mua cam kết đã biết rõ và kiểm tra kỹ về tình trạng của chiếc xe. Bên mua đã đồng ý mua chiếc xe giống hiện trạng kể trên. Đã nhận xe và giấy đăng ký xe bản chính cùng những giấy tờ khác có liên quan của xe.

Bên mua cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch mua bán, đăng ký sang tên, chuyển nhượng chiếc xe.

Cả hai bên đã cùng nhau đọc kỹ bản hợp đồng. Đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng mà không có điều gì vướng mắc.Hai bên cùng nhau ký tên phía dưới để xác nhận và làm bằng chứng xác thực về giao dịch mua bán xe. 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Rate this post
Chia Sẻ