Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Cam Ranh【Miễn phí】

Theo dõi TPNY trên

Tham khảo bảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ sửa chữa điện tại Cam Ranh của TPNY

Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Cam Ranh【Miễn phí】

Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Cam Ranh【Miễn phí】

Stt

Hạng mục

Mức giá

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Cam Ranh

1 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ dò tìm chập điện đơn giản Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
2 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ dò tìm chập điện tổng quan Mức giá từ 300.000 – 800.000₫
3 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ dò tìm chập điện âm tường Mức giá từ 300.000 – 1.000.000₫
4 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa chập điện nổi Mức giá từ 200.000 – 300.000₫
5 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chập điện âm tường Mức giá từ 300.000 – 800.000₫
6 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa bóng đèn Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
7 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa ổ cắm điện
Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
8 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa công tắc điện Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
9 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa quạt đảo Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
10 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa quạt trần Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
11 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa bếp từ Mức giá từ 200.000 – 300.000₫
12 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa thiết bị điện Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
13 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa các thiết bị điện khác Liên hệ 0825 281514

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, thay thế thiết bị điện tại Cam Ranh

1 TPNY tư vấn báo giá lắp mới bộ đèn lon Mức giá từ 40.000 – 150.000₫
2 TPNY tư vấn báo giá lắp mới ổ cắm điện nổi Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
3 TPNY tư vấn báo giá lắp mới ổ cắm điện âm Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
4 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thay bộ bóng đèn Mức giá từ 30.000 – 150.000₫
5 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay đèn ốp trần Mức giá từ 50.000 – 200.000₫
6 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay đèn chùm Mức giá từ 100.000 – 300.000₫
7 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay CB phụ Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
8 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay công tắc Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
9 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay ổ cắm nổi Mức giá từ 50.000 – 150.000₫
10 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ lắp máy nước nóng Mức giá từ 200.000 – 500.000₫
11 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ lắp mới bộ báo cháy Mức giá từ 180.000 – 350.000₫
12 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ đi dây điện nguồn Liên hệ 0825 281514
13 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp đặt điện nổi Liên hệ 0825 281514
14 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp đặt điện âm Liên hệ 0825 281514
15 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp đặt điện 3 pha Liên hệ 0825 281514
16 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ cân pha điện 3 pha Liên hệ 0825 281514
17 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thi công hệ thống điện Liên hệ 0825 281514

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ lắp đặt, sửa chữa quạt thông gió, quạt hút các loại tại Cam Ranh

1 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay quạt thông gió trên tường Từ 100.000 – 150.000₫
2 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp quạt thông gió trên tường Mức giá từ 150.000 – 200.000₫
3 TPNY tư vấn báo giá lắp quạt thông gió trên tường có đục cắt tường Mức giá từ 200.000 – 300.000₫
4 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp quạt thông gió âm trần thạch cao Mức giá từ 200.000 – 300.000₫
5 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp quạt hút âm trần có ống Mức giá từ 300.000 – 400.000₫
6 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa quạt hút, quạt thông gió Mức giá từ 150.000 – 250.000₫

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ lắp đặt sửa chữa quạt trần & các loại quạt điện tại Cam Ranh

1 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp quạt trần Mức giá từ 200.000 – 350.000₫
2 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp quạt trần trên thạch cao Mức giá từ 300.000 – 500.000₫
3 Bát treo quạt trần (3 chấu tắc kê) Mức giá từ 100.000 – 200.000₫
4 Bát treo quạt trần (4 chấu tắc kê) Mức giá từ 100.000 – 200.000₫
5 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay quạt trần, quạt đảo Mức giá từ 150.000 – 250.000₫
6 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa quạt trần, quạt đảo Mức giá từ 100.000 – 200.000₫

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ lắp đặt, thay thế, sửa chữa đồng hồ điện, công tơ điện tại Cam Ranh

1 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ lắp đồng hồ điện Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
2 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ thay đồng hồ điện Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
3 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ tháo lắp & thay đồng hồ điện 1 pha Mức giá từ 150.000 – 300.000₫
4 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ tháo lắp & thay đồng hồ điện 3 pha Mức giá từ 200.000 – 400.000₫
5 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa đông hồ điện, công tơ điện 1 pha, 3 pha Mức giá từ 200.000 – 300.000₫

TPNY tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại các phường thuộc Cam Ranh

1 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Nghĩa Liên hệ 0825 281514
2 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Phúc Bắc Liên hệ 0825 281514
3 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Phúc Nam Liên hệ 0825 281514
4 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Lộc, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
5 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Phú, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
6 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Ba Ngòi, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
7 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Thuận, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
8 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Lợi, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
9 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại Phường Cam Linh, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
10 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại xã Cam Thành Nam, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
11 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại xã Cam Phước Đông, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
12 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
13 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514
14 TPNY Tư vấn báo giá dịch vụ sửa chữa điện tại xã Cam Lập, Cam Ranh Liên hệ 0825 281514

==> Lưu ý: Bảng báo giá sửa chữa điện tại Cam Ranh của TPNY trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bỏi vì giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Số lượng, Thời giá, Độ khó dễ, Cao, Thấp… Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline ☎️ 0825 281 514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất.

Liên hệ TPNY tư vấn báo giá sửa chữa điện tại Cam Ranh

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 📲 Zalo: 0825 281 514
  • ☎️ Hotline: 0825 281 514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ sửa điện tại Cam Ranh

Các dịch vụ liên quan dịch vụ sửa chữa điện tại Cam Ranh của TPNY

5/5 - (2 bình chọn)
Chia Sẻ