Báo giá tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp & tự nhiên tại TPHCM giá rẻ

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá chi tiết đơn giá thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM của TPNY

Báo giá tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp & tự nhiên tại TPHCM giá rẻ

Báo giá tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp & tự nhiên tại TPHCM giá rẻ

Bảng giá dịch vụ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM xuất xứ từ Châu Âu của TPNY

Hạng mục thợ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²) Nguồn gốc xuất xứ
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Meistter dòng LC 8mm 230.000 – 330.000 vnđ/m² Đức
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Meistter dòng LD  8mm 250.000 – 350.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Meistter dòng LS Aqua 8mm 290.000 – 390.000 vnđ/m² Đức
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Quickstep 8mm 560.000 – 660.000 vnđ/m² Bỉ
12mm 790.000 – 890.000 vnđ/m² Bỉ 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Classen 8mm 220.000 – 320.000 vnđ/m² Đức 
12mm 380.000 – 480.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công sàn gỗ Kronopol  8mm 265.000 – 365.000 vnđ/m² Ba Lan
12mm 535.000 – 635.000 vnđ/m² Ba Lan 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Hornitex 12mm 455.000 – 555.000 vnđ/m² Đức 
10mm 360.000 – 460.000 vnđ/m² Đức 
8mm 310.000 – 410.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Kaindl  8mm 210.000 – 310.000 vnđ/m² Áo
10mm 300.000 – 400.000 vnđ/m² Áo 
12mm 365.000 – 465.000 vnđ/m² Áo
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ My Floor 8mm  230.000 – 330.000 vnđ/m² Đức
10mm 325.000 – 425.000 vnđ/m² Đức 
12mm 435.000 – 535.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Kronoswiss  8mm bản to 285.000 – 385.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 
8mm bản nhỏ 320.000 – 420.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 
12mm 550.000 – 650.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 

 

Bảng giá dịch vụ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM xuất xứ từ Malaysia của TPNY

Hạng mục thợ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ RainForest 8mm 250.000 – 310.000 vnđ/m²
12mm 410.000 – 510.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ RuBy Floor  8mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
12mm 340.000  – 440.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Vario  8mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm  400.000 – 500.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ MasFloor  12mm, bản to 300.000 – 400.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ AC5 360.000 – 460.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Janmi  8mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm, bản to 310.000 – 410.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ 370.000 – 470.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Robina  8mm 195.000 – 295.000 vnđ/m²
12mm, bản to  305.000 – 405.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ 365.000 – 465.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Inovar 8mm 190.000 – 290.000 vnđ/m²
12mm, bản to  300.000 – 400.000 vnđ/m²
12mm, bản VG 340.000 – 440.000 vnđ/m²
12mm, bản DV 410.000 – 510.000 vnđ/m²
12mm, bản FE 360.000 – 460.000 vnđ/m²

 

Bảng giá dịch vụ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM xuất xứ từ Thái Lan của TPNY

Hạng mục thợ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thaixin 8mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thailife  12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thaigold  12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Vanachai  8mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
12mm  250.000 – 325.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thaixin 8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 220.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thaistar  8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Thailux  8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²

 

Bảng giá dịch vụ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM xuất xứ từ Việt Nam của TPNY

Hạng mục thợ thi công tháo dỡ sàn gỗ công nghiệp tại TPHCM

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Newsky mã E 12mm 180.000 – 240.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Newsky mã K  12mm 180.000 – 240.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Newsky mã S 12mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Quickstyle  12mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Kendall  12mm 180.000 – 250.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Kronohome  12mm 180.000 – 265.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Eurohome  8mm 150.000 – 170.000 vnđ/m²
12mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Pago  8mm, bản nhỏ 250.000 – 290.000 vnđ/m²
12mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm, cốt xanh 250.000 – 360.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi tiết đơn giá thi công tháo dỡ sàn gỗ tự nhiên tại TPHCM của TPNY

Bảng giá dịch vụ thi công tháo dỡ sàn gỗ tự nhiên tại TPHCM của TPNY

Hạng mục thợ thi công tháo dỡ sàn gỗ tự nhiên tại TPHCM Kích thước  Đơn giá (vnđ/m²)

Xuất xứ

✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Giáng Hương ghép mặt  15x90x900mm  1.600.000 – 1.800.000 vnđ/m² Lào 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Giáng Hương ghép thanh 15x150x1800mm 1.700.000 – 1.900.000 vnđ/m² Lào 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Căm Xe nguyên thanh solid 15x90x900mm 800.000 – 1.000.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Căm Xe ghép thanh FJL 15x150x950mm 700.000 – 900.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Căm Xe ghép mặt   15x90x900mm 650.000 – 850.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Căm Xe dán mặt 15x90x900mm 550.000 – 650.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Chiu Liu nguyên thanh solid  15x90x900mm 1.050.000 – 1.250.000 vnđ/m² Việt Nam 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Sồi trắng nguyên thanh solid 15x90x900mm 800.000 – 1.000.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Sồi trắng ghép thanh FJL 15x90x900mm 800.000 – 900.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Sồi trắng ghép mặt  15x90x900mm 700.000 – 800.000 vnđ/m² Mỹ
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Óc Chó nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.400.000 – 1.600.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Óc Chó ghép mặt  15x90x900mm 1.200.000 – 1.400.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Lim nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.100.000 – 1.300.000 vnđ/m² Lào
15x90x900mm 900.000 – 1.100.000 vnđ/m² Nam Phi 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Gõ Đỏ nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.400.000 – 1.600.000 vnđ/m² Lào 
15x90x900mm 1.200.000 – 1.400.000 vnđ/m² Nam Phi 
✅ Thi công tháo dỡ sàn gỗ Giáng Hương nguyên thanh solid 15x90x900mm  2.000.000 – 2.200.000  vnđ/m² Lào 
18x120x950mm 1.100.000 – 1.300.000 vnđ/m² Nam Phi

==> Lưu Ý Bảng báo giá thi công tháo dỡ sàn gỗ tại TPHCM trên đây có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì còn phụ thuộc vào phí sản xuất, nguồn gỗ nhập, chi phí đóng gói, vận chuyển, phí lắp ráp. Bảng giá này chỉ để tham khảo. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ trực ☎️ Hotline: 0825.281.514 để được tư vấn và nhận bảng giá chính xác nhất.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá thi công tháo dỡ sàn gỗ tại TPHCM

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại TPHCM
5/5 - (1 bình chọn)
Chia Sẻ