Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại Hóc Môn

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính tại Hóc Môn của TPNY

Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại Hóc Môn

Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại Hóc Môn

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính tại Hóc Môn Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính cường lực tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính cường lực tại Hóc Môn Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 700 (25×76) 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
8 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
9 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
10 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
11 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100)</span 100.000 – 200.000 vnd/m²
12 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
13 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
14 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
16 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
17 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
18 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính an toàn tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính an toàn tại Hóc Môn Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm Khung nhôm hệ 700 (25×76) 75.000 – 175.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
8 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
9 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
10 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
11 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
12 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
13 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
14 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm Xingfa tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính Xingfa tại Hóc Môn Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách vách mặt dựng nhôm xingfa giấu đố 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách nhôm kính xingfa cố định 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn nhôm hệ 65 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp nhà vách nhôm 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách ngăn nhôm kính văn phòng 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách nhôm Xingfa hệ 55 100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính cao cấp Việt Pháp tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính Việt Pháp tại Hóc Môn Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách ngăn toàn kính 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách ngăn toàn kính 10mm 150.000 – 250.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn kính có đố, pano thanh 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách ngăn kính có đố, pano thanh 6.38mm 150.000 – 250.000 vnd/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính tại Hóc Môn của TPNY

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính trọn gói tại Hóc Môn của TPNY

Stt

Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính trọn gói tại Hóc Môn

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Pma M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Việt Pháp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Hyundai M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
8 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
9 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm hệ thủy lực M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
10 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
11 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
12 Đơn giá thi công tháo lắp cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
13 Đơn giá thi công tháo lắp vách nhôm kính mặt dựng M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính xingfa tại Hóc Môn

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính Huyndai tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính Huyndai tại Hóc Môn

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắpcửa nhôm kính Việt Pháp tại Hóc Môn của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính Việt Pháp tại Hóc Môn

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Đơn giá thi công tháo lắp vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

☑️ Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT
☑️ Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt tại Hóc Môn

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại Hóc Môn của TPNY trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️0825.28.15.14 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại Hóc Môn

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Hóc Môn

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan tháo lắp vách, của nhôm kính tại Hóc Môn của TPNY

Rate this post
Chia Sẻ