Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại quận 2

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính tại quận 2 của TPNY

Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại quận 2

Báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại quận 2

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính tại quận 2 Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính cường lực tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính cường lực tại quận 2 Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 700 (25×76) 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
8 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
9 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
10 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
11 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100)</span 100.000 – 200.000 vnd/m²
12 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
13 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
14 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
16 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
17 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
18 Thi công tháo lắp vách kính cường lực 19mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính an toàn tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính an toàn tại quận 2 Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm Khung nhôm hệ 700 (25×76) 75.000 – 175.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
7 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
8 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
9 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
10 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
11 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
12 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
13 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
14 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm Xingfa tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính Xingfa tại quận 2 Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách vách mặt dựng nhôm xingfa giấu đố 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách nhôm kính xingfa cố định 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn nhôm hệ 65 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp nhà vách nhôm 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo lắp vách ngăn nhôm kính văn phòng 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo lắp vách nhôm Xingfa hệ 55 100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp vách nhôm kính cao cấp Việt Pháp tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp vách nhôm kính Việt Pháp tại quận 2 Đơn giá (VNĐ)
1 Thi công tháo lắp vách ngăn toàn kính 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo lắp vách ngăn toàn kính 10mm 150.000 – 250.000 vnd/m²
3 Thi công tháo lắp vách ngăn kính có đố, pano thanh 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo lắp vách ngăn kính có đố, pano thanh 6.38mm 150.000 – 250.000 vnd/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính tại quận 2 của TPNY

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính trọn gói tại quận 2 của TPNY

Stt

Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính trọn gói tại quận 2

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Pma M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Việt Pháp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm Hyundai M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
8 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
9 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm hệ thủy lực M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
10 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
11 Đơn giá thi công tháo lắp cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
12 Đơn giá thi công tháo lắp cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
13 Đơn giá thi công tháo lắp vách nhôm kính mặt dựng M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
15 Thi công tháo lắp vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính xingfa tại quận 2

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa nhôm kính Huyndai tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính Huyndai tại quận 2

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắpcửa nhôm kính Việt Pháp tại quận 2 của TPNY

Stt Hạng mục thi công tháo lắp cửa nhôm kính Việt Pháp tại quận 2

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Đơn giá thi công tháo lắp cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Đơn giá thi công tháo lắp cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Đơn giá thi công tháo lắp vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

☑️ Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT
☑️ Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt tại quận 2

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ thợ tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại quận 2 của TPNY trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️0825.28.15.14 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá tháo lắp cửa, vách nhôm kính tại quận 2

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 2

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan tháo lắp vách, của nhôm kính tại quận 2 của TPNY

Rate this post
Chia Sẻ