Báo giá dịch vụ thi công làm mái tôn tại quận Gò Vấp – Giảm 20%

Theo dõi TPNY trên
Báo giá dịch vụ thi công làm mái tôn tại quận Gò Vấp - Giảm 20%

Báo giá dịch vụ thi công làm mái tôn tại quận Gò Vấp – Giảm 20%

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công làm mái tôn trọn gói tại quận Gò Vấp của TPNY

Bảng giá thi công làm mái tôn thường tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục thi công mái tôn thường tại quận Gò Vấp Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn thường 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
2 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn thường 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
3 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn thường 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
4 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn thường 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
5 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn thường 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
6 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn thường0.3mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
7 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn thường 0.35mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
8 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn thường 0.4mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
9 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn thường 0.45mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
10 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn thường 0.5mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Việt Nhật tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật tại quận Gò Vấp Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
2 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
3 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
4 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
5 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
6 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
7 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
8 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
9 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²
10 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn liên doanh Việt Nhật 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 vnđ/m²
11 Thi công mái tôn sửa dụng cột chống mái bằng sắt tròn D60 – D76mm, Vỉ kèo V40xV40, Xà gồ loại thép hộp 25x50x1.1mm được mạ kẽm, Loại tôn: Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.4mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
12 Thi công mái tôn sửa dụng cột chống mái bằng sắt tròn D60 – D76mm, Vỉ kèo V50xV50, Xà gồ loại thép hộp 25x50x1.1mm được mạ kẽm, Loại tôn: Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.5mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Việt Nhật SSC tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật SSC tại quận Gò Vấp Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
2 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
3 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
4 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
5 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
6 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 vnđ/m²
7 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 vnđ/m²
8 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
9 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
10 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Hoa Sen tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục thi công mái tôn Hoa Sen tại quận Gò Vấp
Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
2 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
3 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
4 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
5 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
6 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
7 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
8 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
9 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²
10 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Olympic tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục thi công mái tôn Olympic tại quận Gò Vấp
Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Olympic 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 vnđ/m²
2 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Olympic 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 vnđ/m²
3 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Olympic 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
4 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Olympic 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
5 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 loại tôn Olympic 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²
6 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Olympic 0.3mm Từ 330.000 –  380.000 vnđ/m²
7 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Olympic 0.35mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
8 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Olympic 0.4mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
9 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Olympic 0.45mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²
10 Thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 loại tôn Olympic 0.5mm Từ 410.000 – 460.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi phí thi công thay tôn trọn gói tại quận Gò Vấp của TPNY

Bảng giá thợ thi công thay tôn Việt Nhật tại quận Gò Vấp của Tiến Phát

Stt Hạng mục thi công thay tôn Việt Nhật Đơn giá (vnđ/m²)
1 Hạng mục thi công thay tôn Việt Nhật 0.40mm Từ 230.000 đến 280.000 vnđ/m²
2 Hạng mục thi công thay tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 240.000 đến 290.000 vnđ/m²
3 Hạng mục thi công thay tôn Việt Nhật 0.50mm Từ 250.000 đến 300.000 vnđ/m²

Bảng giá thợ thi công thay tôn Đông Á tại quận Gò Vấp của Tiến Phát

Stt Hạng mục thi công thay tôn Đông Á Đơn giá (vnđ/m²)
1 Hạng mục thi công thay tôn Đông Á 0.40mm Từ 250.000 đến 300.000 vnđ/m²
2 Hạng mục thi công thay tôn Đông Á 0.45mm Từ 270.000 đến 320.000 vnđ/m²
3 Hạng mục thi công thay tôn Đông Á 0.50mm Từ 290.000 đến 340.000 vnđ/m²

Bảng giá thợ thi công thay tôn Hoa Sen tại quận Gò Vấp của Tiến Phát

Stt Hạng mục thi công thay tôn Hoa Sen Đơn giá (vnđ/m²)
1 Hạng mục thi công thay tôn Hoa Sen 0.40mm Từ 270.000 đến 320.000 vnđ/m²
2 Hạng mục thi công thay tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 290.000 đến 340.000 vnđ/m²
3 Hạng mục thi công thay tôn Hoa Sen 0.50mm Từ 310.000 đến 360.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay mái tôn tại quận Gò Vấp của TPNY

Stt Hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn Đơn giá (vnđ/m²)
1 Đơn giá lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 – 60.000 vnđ/m²
2 Đơn giá lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 – 90.000 vnđ/m²
3 Đơn giá lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 – 100.000 vnđ/m²
4 Đơn giá lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 – 110.000 vnđ/m²
5 Đơn giá lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ vnđ/m²

Lưu ý: Báo giá thi công làm mái tôn tại quận Gò Vấp của TPNY trên đây chưa gồm thuế VAT. Đơn giá sẽ còn thay đổi tùy vào độ khó dễ khi thi công. Để nhận được báo giá chi tiết, chính xác với công trình của quý khách. Hãy gọi ngay đến hotline: 0825.28.15.14 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ TPNY

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi Nhánh Tại quận Gò Vấp

Tham khảo các bài viết liên quan tại đây:

5/5 - (3 bình chọn)
Chia Sẻ