Báo giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá chi tiết đơn giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi của TPNY

Báo giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Báo giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Bảng giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi xuất xứ từ Châu Âu của TPNY

Hạng mục thi công làm sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²) Nguồn gốc xuất xứ
✅ Thi công sàn gỗ Meistter dòng LC 8mm 230.000 – 330.000 vnđ/m² Đức
✅ Thi công sàn gỗ Meistter dòng LD  8mm 250.000 – 350.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công sàn gỗ Meistter dòng LS Aqua 8mm 290.000 – 390.000 vnđ/m² Đức
✅ Thi công sàn gỗ Quickstep 8mm 560.000 – 660.000 vnđ/m² Bỉ
12mm 790.000 – 890.000 vnđ/m² Bỉ 
✅ Thi công sàn gỗ Classen 8mm 220.000 – 320.000 vnđ/m² Đức 
12mm 380.000 – 480.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công sàn gỗ Kronopol  8mm 265.000 – 365.000 vnđ/m² Ba Lan
12mm 535.000 – 635.000 vnđ/m² Ba Lan 
✅ Thi công sàn gỗ Hornitex 12mm 455.000 – 555.000 vnđ/m² Đức 
10mm 360.000 – 460.000 vnđ/m² Đức 
8mm 310.000 – 410.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công sàn gỗ Kaindl  8mm 210.000 – 310.000 vnđ/m² Áo
10mm 300.000 – 400.000 vnđ/m² Áo 
12mm 365.000 – 465.000 vnđ/m² Áo
✅ Thi công sàn gỗ My Floor 8mm  230.000 – 330.000 vnđ/m² Đức
10mm 325.000 – 425.000 vnđ/m² Đức 
12mm 435.000 – 535.000 vnđ/m² Đức 
✅ Thi công sàn gỗ Kronoswiss  8mm bản to 285.000 – 385.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 
8mm bản nhỏ 320.000 – 420.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 
12mm 550.000 – 650.000 vnđ/m² Thụy Sỹ 

 

Bảng giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi xuất xứ từ Malaysia của TPNY

Hạng mục thi công làm sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công sàn gỗ RainForest 8mm 250.000 – 310.000 vnđ/m²
12mm 410.000 – 510.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ RuBy Floor  8mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
12mm 340.000  – 440.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Vario  8mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm  400.000 – 500.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ MasFloor  12mm, bản to 300.000 – 400.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ AC5 360.000 – 460.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Janmi  8mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm, bản to 310.000 – 410.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ 370.000 – 470.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Robina  8mm 195.000 – 295.000 vnđ/m²
12mm, bản to  305.000 – 405.000 vnđ/m²
12mm, bản nhỏ 365.000 – 465.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Inovar 8mm 190.000 – 290.000 vnđ/m²
12mm, bản to  300.000 – 400.000 vnđ/m²
12mm, bản VG 340.000 – 440.000 vnđ/m²
12mm, bản DV 410.000 – 510.000 vnđ/m²
12mm, bản FE 360.000 – 460.000 vnđ/m²

 

Bảng giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi xuất xứ từ Thái Lan của TPNY

Hạng mục thi công làm sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công sàn gỗ Thaixin 8mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Thailife  12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Thaigold  12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Vanachai  8mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
12mm  250.000 – 325.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Thaixin 8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 220.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Thaistar  8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Thailux  8mm 180.000 – 230.000 vnđ/m²
12mm 250.000 – 320.000 vnđ/m²

 

Bảng giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi xuất xứ từ Việt Nam của TPNY

Hạng mục thi công làm sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi

Độ dày Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Thi công sàn gỗ Newsky mã E 12mm 180.000 – 240.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Newsky mã K  12mm 180.000 – 240.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Newsky mã S 12mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Quickstyle  12mm 250.000 – 280.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Kendall  12mm 180.000 – 250.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Kronohome  12mm 180.000 – 265.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Eurohome  8mm 150.000 – 170.000 vnđ/m²
12mm 180.000 – 235.000 vnđ/m²
✅ Thi công sàn gỗ Pago  8mm, bản nhỏ 250.000 – 290.000 vnđ/m²
12mm 200.000 – 300.000 vnđ/m²
12mm, cốt xanh 250.000 – 360.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi tiết đơn giá thi công sàn gỗ tự nhiên tại Củ Chi của TPNY

Bảng giá thi công sàn gỗ tự nhiên tại Củ Chi của TPNY

Hạng mục thi công làm sàn gỗ tự nhiên tại Củ Chi Kích thước  Đơn giá (vnđ/m²)

Nguồn gốc xuất xứ

✅ Thi công sàn gỗ Giáng Hương ghép mặt  15x90x900mm  1.600.000 – 1.800.000 vnđ/m² Lào 
✅ Thi công sàn gỗ Giáng Hương ghép thanh 15x150x1800mm 1.700.000 – 1.900.000 vnđ/m² Lào 
✅ Thi công sàn gỗ Căm Xe nguyên thanh solid 15x90x900mm 800.000 – 1.000.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công sàn gỗ Căm Xe ghép thanh FJL 15x150x950mm 700.000 – 900.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công sàn gỗ Căm Xe ghép mặt   15x90x900mm 650.000 – 850.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công sàn gỗ Căm Xe dán mặt 15x90x900mm 550.000 – 650.000 vnđ/m² Lào
✅ Thi công sàn gỗ Chiu Liu nguyên thanh solid  15x90x900mm 1.050.000 – 1.250.000 vnđ/m² Việt Nam 
✅ Thi công sàn gỗ Sồi trắng nguyên thanh solid 15x90x900mm 800.000 – 1.000.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công sàn gỗ Sồi trắng ghép thanh FJL 15x90x900mm 800.000 – 900.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công sàn gỗ Sồi trắng ghép mặt  15x90x900mm 700.000 – 800.000 vnđ/m² Mỹ
✅ Thi công sàn gỗ Óc Chó nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.400.000 – 1.600.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công sàn gỗ Óc Chó ghép mặt  15x90x900mm 1.200.000 – 1.400.000 vnđ/m² Mỹ 
✅ Thi công sàn gỗ Lim nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.100.000 – 1.300.000 vnđ/m² Lào
15x90x900mm 900.000 – 1.100.000 vnđ/m² Nam Phi 
✅ Thi công sàn gỗ Gõ Đỏ nguyên thanh solid 15x90x900mm 1.400.000 – 1.600.000 vnđ/m² Lào 
15x90x900mm 1.200.000 – 1.400.000 vnđ/m² Nam Phi 
✅ Thi công sàn gỗ Giáng Hương nguyên thanh solid 15x90x900mm  2.000.000 – 2.200.000  vnđ/m² Lào 
18x120x950mm 1.100.000 – 1.300.000 vnđ/m² Nam Phi

==> Lưu Ý Bảng báo giá thi công sàn gỗ công nghiệp và sàn gỗ tự nhiên tại Củ Chi trên đây có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì còn phụ thuộc vào phí sản xuất, nguồn gỗ nhập, chi phí đóng gói, vận chuyển, phí lắp ráp. Bảng giá này chỉ để tham khảo. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ trực ☎️ Hotline: 0825.281.514 để được tư vấn và nhận bảng giá chính xác nhất.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá thi công sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Củ Chi

Các dịch vụ liên quan thi công làm sàn gỗ công nghiệp tại Củ Chi của TPNY

5/5 - (1 bình chọn)
Chia Sẻ