Đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9【Giá rẻ】

Theo dõi TPNY trên
Đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9【Giá rẻ】

Đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9【Giá rẻ】

Bảng báo giá tham khảo chi phí thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9 của TPNY

Stt

Hạng mục

Đvt

Đơn giá thi công ốp tường nhựa PVC tại quận 9

Đơn giá nhân công thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại quận 9 của TPNY

1 TPNY tư vấn đơn thi công keo Tibon Từ 35.000 – 45.000 VNĐ
2 TPNY tư vấn đơn thi công dàn khung xương sắt Từ 80.000 – 100.000 VNĐ
3 TPNY tư vấn đơn thi công bắn phào chỉ, Phụ kiện Từ 50.000 – 70.000 VNĐ
4 TPNY tư vấn đơn thi công lắp đặt, ốp tấm nhựa giả đá Từ 90.000 – 110.000 VNĐ
5 TPNY tư vấn đơn thi công trần nhựa Nano giả đá Từ 350.000 – 400.000 VNĐ
6 TPNY tư vấn đơn thi công dàn khung xương tường( Nếu Có) Từ 30.000 – 70.000 VNĐ

Đơn giá vật tư thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại quận 9 của TPNY

1 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa Nano giả đá 400x3000x9 Tấm Từ 150.000 – 160.000 VNĐ
2 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa Nano giả đá 600x3000x9 Tấm Từ 175.000 – 185.000 VNĐ
3 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa giả đá Nano 9x400x2950 mm Tấm Từ 165.000 – 175.000 VNĐ
4 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.4 mm Tấm Từ 230.000 – 250.000 VNĐ
5 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.6 mm Tấm Từ 255.000 – 275.000 VNĐ
6 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.8 mm Tấm Từ 250.000 – 270.000 VNĐ
7 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa PVC giả đá 1220x2440x3.2 mm Tấm Từ 320.000  350.000 VNĐ
8 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa vân đá lam sóng 12x204x2950 mm Tấm Từ 120.000 – 130.000 VNĐ
9 TPNY tư vấn đơn giá giá tấm tranh nhựa PVC in UV 3D 1220x2440x5 Tấm Từ 900.000 – 1.200.000 VNĐ
10 TPNY tư vấn đơn giá tấm tranh nhựa PVC in UV 3D 1220x2440x3.2 Tấm Từ 790.000 – 840.000 VNĐ
11 TPNY tư vấn đơn giá tấm PVC vân đá trong nhà 2.8x1220x2440 mm Tấm Từ 390.000 – 320.000 VNĐ
12 TPNY tư vấn đơn giá tấm PVC vân đá ngoài trời 3.2x1220x2440 mm Tấm Từ 350.000 – 380.000 VNĐ
13 TPNY tư vấn đơn giá tấm nhựa PVC giả đá phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Tấm Từ 320.000 – 350.000 VNĐ

Đơn giá vật tư phụ kiện phào chỉ thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại quận 9 của TPNY

1 TPNY tư vấn đơn giá phào cân 3000 x 40 mm Md Từ 67.000 – 72.000 VNĐ
2 TPNY tư vấn đơn giá phào hộp 3000 x 40 mm Md Từ 100.000 – 110.000 VNĐ
3 TPNY tư vấn đơn giá phào cửa 3000 x 60 mm Md Từ 80.000 – 85.000 VNĐ
4 TPNY tư vấn đơn giá phào lệch 3000 x 35 mm Md Từ 45.000 – 47.000 VNĐ
5 TPNY tư vấn đơn giá phào lệch 3000 x 60 mm Md Từ 65.000 – 71.000 VNĐ
6 TPNY tư vấn đơn giá phào cổ trần 3000 x 80 mm Md Từ 80.000 – 87.000 VNĐ
7 TPNY tư vấn đơn giá phào cổ trần 3000 x 100 mm Md Từ 88.000 – 93.000 VNĐ
8 TPNY tư vấn đơn giá phào chân tường 3000 x 40 mm Md Từ 85.000 – 90.000 VNĐ
9 TPNY tư vấn đơn giá nẹp V, Phào kết thúc, Phào âm m Md Từ 30.000 – 34.000 VNĐ

Đơn giá thi công trọn gói tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9 của TPNY  (Ôp trực tiếp vào tường)

1 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.4 mm Từ 240.000 – 260.000 VNĐ
2 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.6 mm Từ 260.000 – 280.000 VNĐ
3 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.8 mm Từ 280.000 – 300.000 VNĐ
4 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x3.2 mm Từ 300.000 – 320.000 VNĐ
5 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Từ 310.000 – 330.000 VNĐ
6 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá dòng cao cấp siêu cứng 1220x2440x2.6 mm  Từ 330.000 – 350.000 VNĐ
7 TPNY tư vấn đơn giá thi công tranh nhựa PVC phủ ceramic tráng gương 100% nhựa nguyên sinh Từ 750.000 – 800.000 VNĐ

Đơn giá thi công trọn gói tấm ốp tường nhựa PVC giả đá, vân đá tại TPHCM (Bao gồm khung xương)

1 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.4 mm Từ 280.000 – 300.000 VNĐ
2 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.6 mm Từ 310.000 – 320.000 VNĐ
3 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x2.8 mm Từ 320.000 – 340.000 VNĐ
4 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá 1220x2440x3.2 mm Từ 340.000 – 360.000 VNĐ
5 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Từ 360.000 – 380.000 VNĐ
6 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá dòng cao cấp siêu cứng 1220x2440x2.6 mm  Từ 360.000 – 380.000 VNĐ

TPNY tư vấn báo giá chi phí thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá các phường thuộc quận 9

1 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Hiệp Phú, Quận 9 ☎️ Hotline 0825 281 514
2 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Long Bình, Quận 9 ☎️ Hotline 0908 648 509
3 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Long Phước, Quận 9 ☎️ Hotline 0906 655 679
4 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 ☎️ Hotline 0835 748 593
5 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Long Trường, Quận 9 ☎️ Hotline 0934 655 679
6 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Phú Hữu, Quận 9 ☎️ Hotline 0825 281 514
7 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Phước Bình, Quận 9 ☎️ Hotline 0904 706 588
8 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Phước Long A, Quận 9 ☎️ Hotline 0901 742 092
9 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Phước Long B, Quận 9 ☎️ Hotline 0904 991 912
10 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 ☎️ Hotline 0908 648 509
11 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 ☎️ Hotline 0932 497 995
12 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Tân Phú, Quận 9 ☎️ Hotline 0906 655 679
13 TPNY tư vấn đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC giả đá tại Phường Trường Thạnh, Quận 9 ☎️ Hotline 0904 706 588

==> Lưu ý: Đơn giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9 của TPNY trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bỏi vì giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Số lượng, Thời giá, Vật liệu… Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0825 281 514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Liên hệ TPNY tư vấn báo giá thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • 📲 Zalo: 0825 281 514
  • ☎️ Hotline: 0825 281 514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ tư vấn thi công ốp tường nhựa PVC tại quận 9

Các dịch vụ liên quan thi công tấm ốp tường nhựa PVC tại quận 9 của TPNY

5/5 - (1 bình chọn)
Chia Sẻ