Mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay

Theo dõi TPNY trên

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Khi bạn muốn thực hiện một công việc nào đó mà không có thời gian. Hoặc vì một lý do nào đó mà bạn không thể tự thực hiện được. Bạn nhờ người khác làm thay thì lúc này sẽ cần đến giấy ủy quyền. Có thể hiểu đơn giản người được ủy quyền sẽ thay bạn thực hiện công việc đó dựa theo mẫu giấy ủy quyền đã được pháp luật công nhận.

Hầu hết trong mọi giao dịch hiện nay đều có thể ủy quyền. Có thể ủy quyền bằng văn bản, lời nói. Tuy nhiên để việc ủy quyền đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật. Trình bày rõ ràng nội dung, thể hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan. Và quan trọng nhất là để làm cơ sở giải quyết những tranh chấp có phát sinh sau này. Thì việc ủy quyền nên thực hiện theo văn bản có thể là giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền.

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý mà trong đó ghi nhận người ủy quyền sẽ chỉ định cho người nào đó được ủy quyền lại. Đại diện cho mình thực hiện 1 hay nhiều công việc cùng 1 lúc trong phạm vi đã quy định trên giấy ủy quyền.

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp không được thực hiện ủy quyền. Mà pháp luật bắt buộc tổ chức hoặc cá nhân đó phải tự thực hiện. Đó là:

– Lập di chúc 

– Xin xác nhận lý lịch tư pháp mẫu số 2

– Đăng ký kết hôn hoặc giải quyết ly hôn

– Gửi tiền tiết kiệm

Một số mẫu giấy ủy quyền thông dụng

Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân

Giấy ủy quyền của cấp trên đến cấp phó

Giấy ủy quyền của cấp trên đến cấp phó

Giấy ủy quyền của cấp trên đến cấp phó

Mẫu ủy quyền cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay

Mẫu ủy quyền cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay

Mẫu ủy quyền cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay

Ủy quyền nhận tiền

Ủy quyền nhận tiền

Ủy quyền nhận tiền

Mẫu ủy quyền được sử dụng đất

Mẫu ủy quyền được sử dụng đất

Mẫu ủy quyền được sử dụng đất

Mẫu ủy quyền tố tụng

Mẫu ủy quyền tố tụng

Mẫu ủy quyền tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền thanh toán ngân hàng

Mẫu ủy quyền thanh toán ngân hàng

Mẫu ủy quyền thanh toán ngân hàng

Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp

Xem thêm: https://tpny.vn/mau-bao-cao-cong-viec-chuan-form.html

Rate this post
Chia Sẻ